Om Os

Om KPI Index

Danmarks Biblioteks Index dokumenterer uge for uge på et ensartet datagrundlag de danske Folke- og Netbibliotekers onlineaktiviteter, dels lokalt for det enkelte bibliotek, dels nationalt, det vil sige den samlede onlineperformance for de danske Folke- og Netbiblioteker.  

Opgørelsen i Danmarks Biblioteks Index opdateres hver mandag, og danner grundlag for rapporteringen til Danmarks Statistik.  

KPI Index blev etableret i foråret 2007 i forlængelse af en opstartstest af Danmarks Biblioteks Index for de danske Folke- og Netbiblioteker. KPI Index har leveret Danmarks Biblioteks Index siden d. 1. januar 2008.

KPI Index udvikler løbende på Danmarks Biblioteks Index. Under Nyheder kan du læse mere om den igangværende udvikling, og under Månedsrapporten kan du se, den månedlige rapport for De danske Folke- og Netbibliotekers onlineperformance.


Firmainformationer

KPI Index ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø.
Telefon: +45 - 35 55 12 34

Alternativt kan du kontakte os via kontaktformularen.